Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Το φάντασμα του αντιευρωπαϊσμού κάτω από τα βλέφαρα της Συνθήκης του Μάαστριχτ

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοϊδου

Ευρωλαγνεία, ευρωφοβία, ευρωσκεπτικισμός και αντιευρωπαϊσμός είναι εκείνα τα στοιχεία που εμφανίζονται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό συμβαίνει διότι πέρα από τα ελλείμματα των οικονομικών καταστάσεων των κρατών μελών είναι έντονα τα ελλείμματα της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης αλλά και της αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Ο αντιευρωπαϊσμός είναι πλέον έκδηλος στην χώρα μας λόγω των αυξημένων ευρωβαρών και της  «βαθυστόχαστης» δημοσιονομικής πολιτικής της Ε.Ε. Η εγχώρια αντιφιλελεύθερη κουλτούρα υπαγορεύεται από την βαθιά ριζωμένη στην χώρα μας αντιδυτική και ειδικότερα αντιευρωπαϊκή σκέψη.

Η ωραιοποίηση αλλά και η εξιδανίκευση σε οτιδήποτε πήγαζε από την Ε.Ε φέρετε να έχει πάρει την κατρακύλα και να υπάρχει στο βάθος του τούνελ ένα σκιαγραφημένο ΤΕΛΟΣ. Η εξευτέλιση των πολιτικών προσώπων αλλά και πρακτικών της ελληνικής οικονομίας με την επιβολή των δυσβάστακτων μνημονιακών όρων έχει γίνει ανεπίσημη προέκταση της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό μέλλον της πατρίδας μας στιγματίστηκε από την μνημονιακή εποχή και οι συζητήσεις πάνε και έρχονται για το εντός, εκτός κι επι τ΄αυτά. 
Έντονα φαινόμενα όπως αυτό του ρατσισμού και της ξενοφοβίας έχουν περάσει τα σύνορα της χώρας μας και έχουν εισχωρήσει με διαβατήρια σε κράτη μέλη της Ένωσης. Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις εδώ και 40 χρόνια κάθονται με την πλάτη προς τον τοίχο και τα διλήμματα των εκπροσώπων τους είναι εμφανή και καλά ριζωμένα.
 Είναι αυτά που ορίζει η Συνθήκη του Μάαστριχτ (;) Καθώς το Άρθρο Α΄ της Συνθήκης αναφέρει ότι « Η παρούσα συνθήκη ανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες». Μεταξύ μας δεν φαίνεται στις εως τώρα αποφάσεις της Ε.Ε….
Το πιο σημαντικό ίσως μέρος αυτής είναι το Άρθρο Β΄  δηλαδή ότι «Η Ένωση θέτει ως στόχους:
 — να προωθήσει την ισόρροπη και σταθερή οικονομική και κοινωνική πρόοδο, ιδίως με τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, με την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και με την ίδρυση μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η οποία θα περιλάβει εν καιρώ ένα ενιαίο νόμισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης,
 — να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της στη διεθνή σκηνή, ιδίως με την εφαρμογή μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εν καιρώ δια­ μόρφωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία μπορεί, σε δεδομένη στιγμή, να οδη­ γήσει σε κοινή άμυνα,
— να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των υπηκόων των κρατών μελών της με τη θέσπιση ιθαγένειας της Ένωσης, — να αναπτύξει στενή συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέ­ σεων, — να διατηρήσει στο ακέραιο το κοινοτικό κεκτημένο και να το αναπτύξει με την προο­ πτική να μελετηθεί, με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο Ν παράγραφος 2, κατά πόσον οι πολιτικές και οι μορφές συνεργασίας που καθιερώνονται με την παρούσα συν­ θήκη θα πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών και των οργάνων της Κοινότητας.
Για πια ΣΥΝ-θήκη μιλάμε….αυτή που καταπατείται καθημέρινά (;)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την μορφή που την ζούμε στην σημερινή εποχή δεν έλαβε υπ΄οψιν της ότι η Εθνική Ανεξαρτησία, ο Πολιτισμός και η Ελευθερία είναι τρείς σημαντικοί παράμετροι που δύσκολα αγνοούνται. Λαοί με διαφορετικά εθνικά χαρακτηριστικά αλλά και η ανάγκη όλων εκείνων των πολιτών, να παράγουν τον ίδιο πολιτισμό τους μέσα στα Έθνη που κατοικούν δεν μπορεί να αμφισβητείται.
Ο Ρατσισμός, η ξενοφοβία είναι συνέπειες του αντιευρωπαϊσμού και τις καλλιεργείται με ευθύνη των Κυβερνήσεων αυτής της Ένωσης…Αν φυσικά μέσα σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε και μετασχηματισμό των εθνικών κοινωνιών της Ευρώπης σε πολυπολιτισμικές χώρες.
Τι κι αν αυξάνονται οι φωνές οι οποίες κρίνουν την απαράδεκτη αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δυνάμεις της παρακμής και της οπισθοδρομήσεως είναι πανίσχυρες και πλούσιες στη χώρα αυτή…..

Η Συνθήκη μεταβλήθηκε σε φάντασμα και η μυθοποίηση ή μυστικοποίησή του προτάθηκε ως αντιευρωπαϊσμός.Πηγή: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου