Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Αποκάλυψη και ερωτηματικά: Ποιό είναι το πραγματικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας;

Από τη Νούλα Χρυσοχοΐδου

Τις τελευταίες ημέρες μας έχουν συνεπάρει οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και δυστυχώς, ξεχάσαμε να ρωτήσουμε όλους τους Προέδρους των κομμάτων αν γνωρίζουν ποιό είναι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας σε πραγματικούς αριθμούς... Και επειδή απάντηση δεν θα πάρουμε ας προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε εμείς όσο πιο απλά γίνεται.
α) Σύμφωνα λοιπόν με την Εισηγητική Έκθεση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2015 και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 4.2 το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης (κατά ESA) εκτιμάται το 2014 σε 325,2 δις ευρώ. Μην ξεχνάμε και τα δύο κουρέματα που γίνανε τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο του 2012.
β) Το μηνιαίο δελτίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη Γενική Κυβέρνηση (πίνακας Γ.2), αλλά και στο τριμηνιαίο Δελτίο του Δημόσιου Χρέους πάλι από τον ίδιο φορέα, εμφανίζεται το χρέος των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε 64,7 δις ευρώ (εκτίμηση για το 2014)
Τον Δεκέμβριο του 2014 το δημόσιο χρέος της χώρας εκτιμάται σε 389,9* δις € ή 217,9% του ΑΕΠ.
----------------------------------------------------

 * Αν προσθέσουμε 325,2 + 64,7 =389,9 δις ευρώ
----------------------------------------------------
γ) Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου προς τρίτους είναι στα 4,8 δις ευρώ. Συνεπώς, με την ίδια λογική που πράξαμε στο παραπάνω παράδειγμα προσθέτουμε και τα 4,8 δις ευρώ και προκύπτει 394,7 δις ευρώ.
δ) Ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους και με βάση το Δελτίο του Δημοσίου Χρέους που δημοσιεύει κάθε μήνα αναφέρει ότι  το χρέος φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης, που δανείζονται χωρίς την εγγύηση του ελληνικού κράτους, έχει υπολογιστεί για το 2014 στα 7,1 δις ευρώ. Και πάμε πάλι να προσθέσουμε τα 394,7 +7,1 = 401,8 δις ευρώ!!!!! 

Προσοχή: Δεν τελειώσαμε ακόμα τον υπολογισμό των οικονομικών στοιχείων και μην τα αμφισβητήσει κανείς του Υπουργείου Οικονομικών  διότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι επίσημα και βρίσκονται δημοσιευμένα !!!!

ε) Δεν αναφέραμε τις σύμβαση ανταλλαγής, τα γνωστά swaps. Ας θυμηθούμε ποιές καλούνται Swαp ή Σύμβαση Ανταλλαγής αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για ανταλλαγή μελλοντικών χρηματοροών (legs) με τρόπο που έχουν προκαθορίσει μεταξύ τους. Τα χρηματικά ποσά που ανταλλάσσονται μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικά νομίσματα και σταθερά ποσά. Αλλιώς μπορεί ένα σταθερό ποσό να ανταλλάσσεται με ένα μεταβαλλόμενο, αβέβαιο ποσό ή το ποσό πληρωμής στο ένα νόμισμα να είναι σταθερό ενώ στο άλλο μεταβαλλόμενο. Καθώς στον κωδικό 5172 του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζεται το ποσό των  83,8 δις  ευρώ , που με απλά Ελληνικά σημαίνει ότι το χρέος μεταφέρεται στο μέλλον και δεν εμφανίζεται στο σημερινό δημόσιο χρέος.
Άρα αν το χρέος των swaps  προστεθεί στο χρέος των 401,8 δις ευρώ προκύπτει ότι το συνολικό δημόσιο χρέος είναι στα 485,6 δις ευρώ.  
στ) Στην Εισηγητική Έκθεση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, αναφέρεται ότι από τα 325,2 δις € που εκτιμάται το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το 2014, αναφέρονται και τα 66,6 δις ευρώ τα οποία αφορούν ομόλογα μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού. 

Τέλος, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  η ονομαστική αξία των κυκλοφορούντων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας, σήμερα αναφέρονται σε 140 δις ευρώ. Συνεπώς τα κρατικά ομόλογα είναι συνολικής αξίας περίπου στα 75 δις ευρώ(swaps), τα οποία δεν καταγράφονται στο επίσημο δημόσιο χρέος της χώρας. Άρα η συνολική αξία των συμβάσεων ανταλλαγής είναι 158,8 δις ευρώ.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε τελικά είναι  το ακριβές ποσό των swaps. Αν πάρουμε υπόψη  ότι τα swaps μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού υπολογίζονται σε 75 δις ευρώ, τότε  το πραγματικό  συνολικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας υπολογίζετε ότι για το 2014 έχει εκτιναχθεί στα 560,6 δις ευρώ.


ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ 560,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ;

Πηγή:  http://www.naftemporiki.gr/cmsutils/downloadpdf.aspx?id=882898

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου