Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"To Outsourcing στην Σύγχρονη Ελλάδα"

Το outsourcing αποτελεί μια χρήσιμη πρακτική με την οποία οι επιχειρήσεις αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες ή προμηθευτές ορισμένες επιμέρους δραστηριότητες που παλαιότερα ήταν ενσωματωμένες μέσα στην επιχείρηση.  Στόχος του είναι η ελάττωση του κόστους και η ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εφόσον οι επιχειρήσεις με την πρακτική αυτή μπορούν να κερδίσουν μερίδιο σε όλες τις αγορές όπου έχει γίνει πιο εύκολη οικονομική και αξιόπιστη η πρόσβαση μέσω εξωτερικών συνεργατών από ότι παλαιότερα, αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε διεθνής αγορές. Οι εξωτερικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τα τμήματα της παραγωγής και των διοικητικών λειτουργιών (π.χ. μάρκετινγκ, πωλήσεις, λογιστήριο, μηχανοργάνωση) καθώς και διάφορες βοηθητικές λειτουργίες όπως καθαρισμοί, συντήρηση κλπ.
  Στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων συχνά ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες οι επιμέρους δραστηριότητες όπως οι προσλήψεις και η εκπαίδευση. Ο επιμερισμός του κινδύνου, η εξοικονόμηση χώρου εγκατάστασης, η αξιοποίηση της εμπειρίας των εξωτερικών συνεργατών καθώς και η αποδέσμευση πόρων της επιχείρησης για την υλοποίηση άλλων στόχων είναι ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του outsourcing. Επιπλέον λόγοι για την υιοθέτηση του outsourcing, είναι η υλοποίηση μιας λειτουργίας που δύσκολα διοικείται ή ελέγχεται π.χ. η μηχανοργάνωση, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι πιο δαπανηρό να δημιουργηθεί εσωτερικό τμήμα για την υποστήριξη της παρά να ανατεθεί εκτός της επιχείρησης. Δύο γενικά outsourcing κατηγορίες υπάρχουν η ΙΤΟ (Information Technology Outsourcing) και η BPO (Business Process Outsourcing).

Τα είδη του outsourcing (αναφορικά) :

  1. ·         Πλήρες ή ολικό
  2. ·         Μερικό ή επιλεκτικό
  3. ·         Μεταβατικό outsourcing
  4. ·         Transformational outsourcing
  5. ·         Outsourcing  με πολλούς προμηθευτές Co-outsourcing
  6. ·         Joint Venture outsourcing
  7. ·         Equity Stakes

Ο θεσμός του outsourcing  έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες, οι μελέτες και οι αποφάσεις ανάλογα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, παρατηρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς του επιχειρηματία χωρίς να μπορεί να αγνοεί τη συμβολή του στη βελτίωση της κατάστασης της επιχείρησης. Το ίδιο φυσικά μπορεί να συμβεί σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Προκειμένου η Ελληνική τράπεζα να μπορέσει να επιβιώσει και να αυξήσει τα κέρδη της μέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον πρέπει να ισορροπήσει τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της, του εξοπλισμού και της τεχνογνωσία της. Η συμβολή του outsourcing είναι να απομακρύνει τις μη κρίσιμες δραστηριότητες από την τράπεζα με βάση τους πόρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυτών.
Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια διεθνοποιημένη ελληνική τράπεζα περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

Α) Τον σχεδιασμό των προϊόντων
Β) Το Marketing Outsourcing
ΓΤο Logistics Services Outsourcing
Δ) Την Επιχειρησιακή Στρατηγική (Corporate Strategy)
E) Τις πωλήσεις
Z) Tο Human Resources Outsourcing
H)  The Information Systems Outsourcing και
Θ)  Advertising and Promotion of Banking products
Οι δραστηριότητες του Outsourcing σε εκτός συνόρων τραπεζικές επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα αύξησης της αποδοτικότητας, βελτίωσης της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους.  Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ασχολείται κυρίως με την επιλογή προσωπικού, με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με την προσέλκυση ικανών στελεχών, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του εργατικού δυναμικού που στελεχώνει την τράπεζα.  Ας μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα και η κάθε επιχείρηση θεωρεί και θα πρέπει να θεωρεί τον εργαζόμενο ένα αξιοποιήσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, ο καθρέφτης της  τράπεζας που ακολουθεί την πολιτική και τους στόχους της.  Έτσι η ΔΑΠ μιας διεθνοποιημένης Ελληνικής τράπεζας θα μπορούσε να εξωτερικεύσει:·         Τις προσλήψεις ή τις απολύσεις των εργαζομένων
·         Την προσέλκυση νέων ικανών στελεχών
·         Τις αποδοχές των εργαζομένων(μισθοδοσίες, bonus, επιβραβεύσεις)
·         Τις προαγωγές και τις αξιολογήσεις των εργαζομένων
·         Τις εσωτερικές μετακινήσεις
·         Tην εκπαίδευση του προσωπικού και γενικότερα ότι έχει σχέση με θέματα που αφορούν το εργατικό δυναμικό της τράπεζας.

Όπως έχουμε προαναφέρει ο θεσμός του outsourcing  είναι ναι μεν διαδεδομένος τη σημερινή εποχή αλλά όχι τόσο ώστε να μην λειτουργούν οι εταιρείες και οι άνθρωποι με έντονη διστακτικότητα στην ανάθεση μιας δραστηριότητας σε τρίτους.  Ναι, σαφώς όλοι οι ανταγωνιστές μπορούν να αγοράσουν την ίδια υπηρεσία από τον ίδιο προμηθευτή αλλά γιατί να παύει να είναι ανταγωνιστική;  Υπάρχουν σημαντικότεροι παράγοντες που είτε μπορεί να επηρεάσουν είτε να αποτελέσουν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Αναφορικά θα λέγαμε ότι το προσωπικό της επιχείρησης, η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, οι στόχοι που θα τεθούν, η εμπιστοσύνη μεταξύ προμηθευτή και επιχείρησης καθώς επίσης και η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται από οποιαδήποτε επιχείρηση είναι διαφορετική.
Μέσω του θεσμού του outsourcing δεν πιστεύω ότι βλάπτεται η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης διότι ακόμα και αν υποθέταμε ότι παράγουν τις ίδιες υπηρεσίες ή προϊόντα είτε ότι χρησιμοποιούν τους ίδιους προμηθευτές δεν έχουν τα ίδια στάνταρ (standars).  Αντιθέτως μια εταιρεία αναθέτει σε τρίτους διάφορες δραστηριότητες διότι έτσι μειώνει σημαντικά το κόστος, αυξάνει την παραγωγικότητα της και ταυτόχρονα βελτιώνει την αποδοτικότητα της.

Με τη χρήση outsourcing η επιχείρηση καλείται να λάβει σωστές αποφάσεις όσο αφορά τον σχεδιασμό της διαδικασίας και της επιλογής του προμηθευτή. Από τη στιγμή που μια επιχείρηση θέλει να θέσει σε εφαρμογή το outsourcing θα πρέπει να κάνει μια σειρά από προσεκτικά βήματα με αναλύσεις, μελέτες και αποφάσεις.  Για την επιτυχία λοιπόν πριν τη σύναψη μιας σχέσης outsourcing  η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει:
a.      Να δεσμεύσει τους εργαζόμενους που θα ασχοληθούν, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να αφοσιωθούν στη συλλογή και κατανόηση του έργου.
b.      Να ενημερώσει τους εργαζόμενους για τις εσωτερικές αλλαγές που θα προκύψουν, για το ποιες θέσεις απασχόλησης θα επηρεαστούν και ποιοι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στην εταιρεία.

Για να είναι αποδοτικό το outsourcing θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας :
a.      Την επιλογή ενός σωστού προμηθευτή, ατόμου που διακρίνεται για την ευελιξία του και την προσέγγιση του σε διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις αν χρειαστεί. Επειδή διακυβεύονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και το εγχείρημα είναι σχεδιασμένο να διαρκέσει αρκετά χρόνια ο προμηθευτής θα πρέπει να δημιουργήσει  εμφανή περιθώρια κέρδους σε οικονομίες κλίμακας.
Για να επιλεχθεί ο συνεργάτης – προμηθευτής, η επιχείρηση θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες που θα έχουν σχέση με την οικονομική κατάσταση του, την ανταγωνιστικότητα του στην αγορά, την τεχνογνωσία και τεχνολογία που έχει στη διάθεση του, το εργατικό του δυναμικό, την φιλοσοφία και την κουλτούρα της επιχείρησης.  Σημαντικότερο επίσης, το όραμα και τον προγραμματισμό της.
b.      Τον καθορισμό των δραστηριοτήτων των εξωτερικών συνεργατών, που θα ασχοληθούν όχι άμεσα με το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης αλλά σε σχέση με τις ικανότητες τους σε λιγότερο σημαντικές για την επιχείρηση δραστηριότητες.  Η επιχείρηση μπορεί να αναθέσει στον εξωτερικό συνεργάτη τα πληροφοριακά συστήματα, την μισθοδοσία, την αξιολόγηση του προσωπικού κ.α.
c.       Ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν.  Η επιχείρηση θα πρέπει να πληροφορήσει τους εργαζόμενους της για τα αίτια, τα οφέλη, την χρονική διάρκεια και τους στόχους για τους οποίους επιλέχθηκε το εγχείρημα ώστε να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να ενταχθούν ομαλά σ’ αυτήν συμμετέχοντας δυναμικά και δημιουργικά.
d.      Η επίδραση των καταναλωτών, το κατά πόσο θα επηρεαστούν οι προσδοκίες των καταναλωτών σε σχέση με το νέο άγνωστο περιβάλλον της επιχείρησης ώστε να αποφευχθούν οι δυσαρέσκειες των καταναλωτών.  Οφείλει να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για τις αλλαγές που θα επέλθουν αλλά επιβεβαιώνοντας τους για το αυξημένο ως προς τις προσδοκίες τους αποτέλεσμα.  Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υποστηριχθεί έμμεσα, δημιουργώντας ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ τους.
e.      Οι τελικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, ώστε η ορθή χρήση των δεδομένων να μην επηρεάζει τα υπάρχων συμβόλαια με τρίτους.  Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή ως προς τη δημιουργία ενός πλαισίου στήριξης και υλοποίησης στις υποχρεώσεις προς τρίτους που προϋπάρχουν πριν το εγχείρημα.  Δείχνοντας έτσι, (σε τρίτους) μια εικόνα σοβαρής επιχείρησης που λαμβάνει υπόψη της όλα τα δεδομένα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι ψευτο Greek σελέμπριτι του πολιτικού συστήματος

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοΐδου


Ο παρά φύση βιασμός της ελληνικής κοινωνίας είναι πλέον δεδομένος είτε πριν από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης είτε και κατά την διάρκεια αυτής. Οι μεταμορφώσεις του γνωστού για όλους μας δημοκρατικού πολιτεύματος έχουν κάνει τον Έλληνα πολίτη να πιστεύει οτι επιλέγει ο ίδιος τα πολιτικά πρόσωπα που θέλει για να τον αντιπροσωπεύσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απλά δεν έχουμε καταλάβει, ότι διανύουμε τα χρόνια που τον πολιτικό τον καλύπτει ο μανδύας του ψευτο γκρικ σελεμπριτι! Με όλη την έξαρση της υποκρισίας και τα δηθεν που τολμούν να εκφράζουν στα ΜΜΕ και κοινωνικής δικτύωσης, με ακραία παραδείγματα δηλώσεων οι Πολάκηδες και Γιακουμάτοι, για την κατάσταση των Ελλήνων πολιτών, υποδύοντας τους αρρενωπούς οικογενειάρχες στους ψευτοπολιτικούς υψηλούς κύκλους των Αθηνών.

"Mαύρα κοράκια με νύχια γαμψά"

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοϊδου'Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά πέσανε πάνω στην εργατιά. Άγρια κράζουν για αίμα διψούν, τον Δημητρόφ στην κρεμάλα να δουν.''
Και εκεί που η Ελληνική Οικονομία ανέβαζε τις μετοχές τις στην παγκόσμια αγορά, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης έδειχναν τα νύχια τους στις ελληνικές τράπεζες…. Είναι τελικά αυτοί που κινούν ένα νέο οικονομικό οργανωμένο έγκλημα με ξύλινες ψυχές έναντι των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων;; Παραδομένες σε έναν κόσμο υλιστικό και ουτοπικό, αφήνονται στα χέρια των ξένων δυνάμεων λες κι αυτές είναι εγγενή φυτά, αδύναμες να αμφισβητήσουν και να απαιτήσουν την επάνοδο τους στην παγκόσμια αγορά.

Χώρα με βλέμμα μαρμαρωμένου βασιλιά αιώνια χαμένη στη δίνη της απληστίας

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοΐδου
 Και φαίνεται να στέκει εκεί μαρμαρωμένη, αιώνια βυθισμένη στο σκότος των άπληστων πολιτικών της, ενώ αυτές τις ημέρες δίνουν και παίρνουν οι κόντρες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για ποια ανύπαρκτη κυβέρνηση αλλά πιο διφορούμενη αντιπολίτευση γίνεται λόγος(;). Ίσως από τα πιο δύσκολα χρόνια που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, οι βουλευτές ντύνονται ηθοποιοί, τα σκηνικά άλλοτε μουντά άλλοτε μαύρα και ραγισμένα, και τα ρούχα των ηθοποιών μέσα στην χλιδή και στο στρας λαμπυρίζουν και προκαλούν την άλλοτε "αποκοιμισμένη" κοινωνία μας.