Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Stress Test (Πώς είπατε;;;;;;)


Από τη Κατερίνα Παπαφωτίκα


 Έντονη  παραφιλολογία έχει  ξεσπάσει τον τελευταίο καιρό για την «περίφημη» τραπεζική ενοποίηση, καθώς και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών τραπεζών από την «μητέρα» των τραπεζών στον ευρωπαϊκό χώρο, την Ε.Κ.Τ. 
 Η ΕΚΤ σε μια προσπάθεια να κάνει τους λαούς να εμπιστευτούν την τραπεζική ενοποίηση καθώς και να διώξει το φόβο των τραπεζικών κρίσεων, ήτοι την μαζική ανάληψη μετρητών και την προστασία του καπιταλιστικού λίκνου, μας ετοίμασε μια νέα έρευνα-μελέτη-εφαρμογή έλεγχου ναι τα περίφημα “stress tests
   Τι όμως είναι αυτά τα περίφημα εργαλεία? Με απλά ελληνικά είναι στατιστικά αποτελέσματα σε συνθήκες προσομοίωσης «αριθμοί σε οικονομικές καταστάσεις  με το αγαπημένο μας «αν»(υποθετικό-όλα δεν πάνε όπως πρέπει)»
   Βάσει αυτών των μετρήσεων ελέγχονται τα βασικά μεγέθη των τραπεζών ήτοι οι χορηγήσεις-οι καταθέσεις-μετοχικό κεφάλαιο.
Όπως καταλαβαίνουμε οι χορηγήσεις-τα δάνεια είναι στο ενεργητικό ενός ισολογισμού (απαίτηση από τρίτους)  οι καταθέσεις στο παθητικό (οφείλουν σε μας) καθώς και το κεφάλαιο το όποιο αποτελεί απαίτηση μακροπρόθεσμη των μετοχών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις εισέρχεται και το στοιχείο του stress test, δηλαδή αυξάνει η’ μειώνει τα εν λόγω στοιχειά σε συνθήκες προσομοίωσης (πχ  αποκάλυψη του Ιωάννη) και αν η εν λόγω τράπεζα μέσω της ανακεφαλαιοποίησης που έχει κάνει καταφέρνει να διατηρήσει έναν επαρκή δείκτη (π.χ. 8%) αποτρέπει τον τραπεζικό πανικό καθώς και την συστημική τραπεζική κατάρρευση.
   Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στον ελλαδικό χώρο, οι ελληνικές τράπεζες πέρνουν με ευκολία τα εν λόγω test λόγω της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης που πρoέβησαν, του υγιούς χαρτοφυλακίου που διαθέτουν καθώς και τις συντηρητικές πρακτικές που ακλούθησαν μέχρι σήμερα(μείωση κυκλοφορίας του χρήματος-ναι όχι δάνεια). Για να το εξετάσουμε λίγο όλο αυτό.
     Ένας βασικός τρόπος είναι οι πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των συστημικών τραπεζών.(προς ενημέρωση όλων).

Κατ΄αρχήν κάποιες βασικές έννοιες:
1) Χορηγήσεις: δάνεια που έχουν δοθεί και έχουμε απαίτηση επανείσπραξης.
2) Καταθέσεις: χρήμα που έχει κατατεθεί και είναι άμεσα διαθέσιμο(σωστά? Λάθος έχει χρηματοδοτήσει τα δάνεια).
3) Μετοχικό κεφάλαιο: μακροπρόθεσμα κεφάλαια από επενδυτές-μέτοχους για στήριξη των εργασιών έναρξης και επένδυσης της επιχείρησης(όχι άμεσα απαιτητά αλλά κάποια στιγμή)κέρδος: ετήσιο μέρισμα.
4) Ισολογισμός: απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων και μεγεθών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή(άρα μπορεί να είναι χειρότερα η καλυτέρα-μια μάτια στο προσάρτημα θα σας πείσει).

    Βάσει των παραπάνω μια τράπεζα για να θεωρείται υγιής πρέπει τουλάχιστον :
1) Ο λόγος καταθέσεων / δάνεια  d/l να είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή. Γιατί? Γιατί αλλιώς πρέπει να δανειστούν.
2) Επίσης για να είναι τα κεφάλαια διαθέσιμα προς ανάληψη και να μην απαιτείται ο δανεισμός (έστω και με 0,25% από ΕΚΤ)
3) Το κεφάλαιο πρέπει να είναι σε επαρκή επίπεδα (του απίστευτου ύψους του ποσοστού του 8% τουλάχιστον για να καλύψει μελλοντικές επισφάλειες-default loan)
4) Προβλέψεις : το ποσό που κρατάνε οι τράπεζες-λογιστικά για υφιστάμενες η’ μελλοντικές αδυναμίες αποπληρωμής των δάνειων.
  Αφού λοιπόν τα καταλάβαμε όλα αυτά ας δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα μια τράπεζας και μετά ας κάνουμε και stress test.

Έστω τράπεζα ΑΒΓ στις 31/12/2013(τα στοιχειά είναι  υποθετικά)
Ενεργητικό( έχουν-απαιτούν )
Πάγια.........                                          
Απαιτήσεις(δάνεια σε δις)             5.000.000.000
Προβλεψεις                                         1.000.000.000       
Κυκλοφορούν ενεργητικό.......
Λογαριασμοί τάξεως.............
Σύνολο ενεργητικού .....................6.000.000.000
Παθητικό ( χρωστάνε )
Κεφάλαιο καταβεβλημένο          2.000.000.000
Καταθέσεις                                         4.000.000.000
..............................................
...............................................
Σύνολο παθητικού .....................   5.000.000.000

Γενικά παρατηρούμε τα εξής:
1) Ο λόγος d/l είναι μικρότερος άρα δανείζεται – συνεπώς όχι επαρκή ρευστότητα
2) Οι προβλέψεις αν και είναι σε ικανοποιητικό βαθμό, σε περίπτωση μαζικής κατάρρευσης θα μπορέσει να καλύψει την διάφορα????????????????(το αφήνουμε προς γνώση και συμμόρφωση)
3) Το κεφάAλαιο όχι μόνο δεν επαρκεί αλλά σε περίπτωση έντονων αλλαγών θα προκαλέσει ζημία σε μέτοχους και θα χρειαστεί άμεση ανακεφαλαιοποίηση.
4) Τα πάγια (σύνολο ενεργητικού-προβλέψεις, ακόμα και αν τα πουλήσει όλα στις τιμές που υποστηρίζουν (πτώση τουλάχιστον 50%) δεν θα μείνει τίποτα πλην για το δημόσιο....

Συμπερασματικά:
   Έστω εφαρμόζεται το stress test και υποθετικά αυξάνονται (λογιστικά) η’ μειώνονται  κατά το δοκούν τα εν λόγω μεγέθη.....έχει καμία σημασία????????? H τράπεζα προλαβαίνει να καλύψει τα υπάρχοντα ανοίγματα???? Ήδη η τράπεζα μας έχει πρόβλημα ρευστότητας, οι δείκτες είναι αρνητικοί η κεφαλαιοποίηση αναγκαία, τα ξένα κεφάλαια δεν θα αποδοθουν, τα ιδία κεφάλαια επίσης  και οι προβλέψεις(αστείο) άρα....θα καταρρεύσει?????????? Όχι  βεβαία, γιατί τότε ως δια μαγείας δημιουργούνται δις (φρέσκο χρήμα από ΕΚΤ-δημιουργώ ταμείο (ΤΧΣ) τα φορτώνω στους λαούς εις το διηνεκές-επιτόκιο ληστρικό(αν και ποιο φτηνό από αγορές)σώζω την τράπεζα-οι κρατούντες επιδοκιμασίες για την σωτηρία της χώρας, οι λαοί  βιώνουν τη μιζέρια, ύφεση, ανεργία, στασιμότητα, φόροι κλπ
    Γενικά όμως τα stress tests επιβεβαιώνουν την επιτυχία της τραπεζικής ολοκλήρωσης.......και την αποφυγή μελλοντικών κρίσεων....ας κοιμηθούμε ήσυχοι....
(Η γνώση είναι δύναμη).
ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΠΑΠΑΦΩΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου