Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

"Stress Test, ο αργός θάνατος των Τραπεζών"

Καινούριοι όροι οικονομικοί ηχούν στα αυτιά μας τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο. Τα stress test των τραπεζών είναι ένας από αυτούς τους οικονομικούς όρους που ακούμε καθημερινά, όμως στην γλώσσα μας ονομάζονται ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Ας δούμε όμως την ετυμολογία των λέξεων. Τι είναι στα stress tests; Τα stress tests είναι προσομοιώσεις μελλοντικών οικονομικών γεγονότων, που μοντελοποιούν αντίξοα οικονομικά σενάρια.
Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όταν συμμετέχει στα stress test σημαίνει ότι έχει την ευθύνη να αναλύσει την σημασία και το μέγεθος των δυνητικών ζημιών της όπου και θα περιέχονται και τα δάνεια της, τους τίτλους που έχει στο χαρτοφυλάκιο της και γενικά της υποχρεώσεις της.

Το stress testing,[i] αποτελείται από την εφαρμογή προκαθορισμένων τιµών στα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο και εργασία στις αλλαγές της αξίας του χαρτοφυλακίου λόγω αυτών των τιµών. Δηλαδή, για συγκεκριμένα παράγωγα προϊόντα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η μέγιστη απώλεια.
΄Oμως δεν είναι πάντα δυνατό σε ένα χαρτοφυλάκιο να προσδιορίσουμε την µέγιστη απώλεια. Γι΄αυτό θα πρέπει να ξέρουμε να προσδιορίσουµε τη µέγιστη απώλεια του χαρτοφυλακίου σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, για αυτό και χρησιμοποιούμε ακραίες αλλαγές τιµών στο χαρτοφυλάκιο µε αναφορά και χωρίς περιορισμό στις ακραίες τιµές του παρελθόντος. Αυτή η διαδικασία είναι προβληματική λόγω ότι οι παρελθοντικές τιμές δεν συμβαδίζουν πάντα µε τις συνθήκες της αγοράς που συνήθως έχουν αλλάξει. Στην πραγματικότητα οι διαχειριστές κινδύνου πρέπει να χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασµό ιστορικής πιθανότητας και της δικής τους υποκειμενικής κρίσης για την πιθανότητα ενός τέτοιου γεγονότος στην αγορά του σήµερα.
Φυσικά μια τράπεζα τρέχει προσομοιώσεις σε μεμονωμένα επίπεδα, οι ρυθμιστικές αρχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της κυβέρνησης χρησιμοποιούν υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης σε μια ευρεία κλίμακα και χρησιμοποιούν δεδομένα από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για να γίνουν κατανοητές όλες οι εκείνες οι καταστάσεις(πιθανές καταστάσεις), για να είναι προετοιμασμένο το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ώστε να μπορεί να κληθεί να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει το κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί από μία ενδεχόμενη οικονομική κρίση.
Η προσομοίωση είναι μια χρήσιμη μέθοδος που μας βοηθάει στην μελέτη συμπεριφοράς των χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής. Η πιο γνωστή είναι η προσομοίωση Monte Carlo.

Ποιά είναι όμως η Monte Carlo ;

Περιλαμβάνει κυρίως στοχαστικές διαδικασίες, εκείνες δηλαδή που βασίζονται στην χρήση των τυχαίων αριθµών και της στατιστικής για την λύση προβλημάτων. Η µέθοδος Monte Carlo είναι µια αριθμητική μέθοδος και χρησιμοποιείται για την επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων µέσω προσημείωσης τυχαίων αριθµών. Η μέθοδος αυτή εφευρέθηκε από επιστήμονες περίπου το 1944, και ονομάστηκε έτσι από την πόλη του Μονακό, εξαιτίας μιας ρουλέτας, μια απλής γεννήτριας τυχαίων αριθμών.From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: , searchΗ μέθοδος Monte Carlo methods are a class of sampling to compute their results.Monte Carlo είναι μια κατηγορία υπολογιστικών αλγορίθμων που στηρίζονται σε επαναλαμβανόμενες τυχαίες δειγματοληψίες για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους. . Λόγω της εξάρτησης από τον επαναλαμβανόμενο υπολογισμό τυχαίων αριθμών, οι Monte Carlo μέθοδοι είναι οι πλέον κατάλληλες για τον υπολογισμό από ένα υπολογιστή. The name and the systematic development of Monte Carlo methods dates from about 1944.Οι Monte Carlo simulation methods are especially useful in studying systems with a large number of ). Monte Carlo μέθοδοι προσομοίωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στη μελέτη συστημάτων με μεγάλο αριθμό συνδυασμού βαθμού ελευθερίας, όπως τα υγρά, ισχυρά συνδεδεμένα στερεά, και η κυτταρική δομή επίσης εMore broadly, Monte Carlo methods are useful for modeling phenomena with significant in business.ίναι χρήσιμες για τη μοντελοποίηση των φαινομένων με σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους, όπως ο υπολογισμός των κινδύνων στον τομέα των επιχειρήσεων. Αυτές οι προσομοιώσεις έχουν εφαρμοστεί για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση του πετρελαίου, την πραγματική παρατήρηση βλαβών, για τις υπερβάσεις κόστους και χρονοδιαγράμματος όπου είναι συνήθως καλύτερες από την προβλεπόμενη απ’ ότι τις προσομοιώσεις ανθρώπινης διαίσθησης ή εναλλακτικά ευέλικτων μεθόδων.

Τι γίνεται όμως με τα αποτελέσματα των stress tests;

Τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιούνται από τις εποπτικές αρχές με σκοπό να εξετάσουν εάν και κατά πόσο οι τράπεζες διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στην περίπτωση που π.χ. η ύπαρξη μείωση των καταθέσεων.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όμως τι συμβαίνει, εάν υποθέσουμε ότι μια τράπεζα που στηρίζεται σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση θα μπορούσε να πιεστεί να εκδώσει πιο μακροπρόθεσμο χρέος, να αυξήσει τις πηγές χρηματοδότησης της, ή να αυξήσει τα αποθέματα της με εύκολα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία εάν η εποπτική αρχή ή οι οικονομικοί αναλυτές κρίνουν ότι είναι απαραίτητο έπειτα από την ανάλυση των οικονομικών της καταστάσεων. Οι τράπεζες θα πρέπει να προβλέψουν τους πόρους που απαιτούνται ώστε να απορροφήσουν τις ζημιές τους.
[i] Σύμφωνα με τον Best

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου