Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το "σφράγισμα" του συναλλάγματος μέσω της αγοράς FOREXΌσο «ανοίγει» η ψαλίδα  της παγκοσμιοποίησης,  τόσο οι επενδυτές κυνηγούν ευκαιρίες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Γι΄αυτό το forex αποτελεί  έναν εύκολο τρόπο έκθεσης αποφεύγοντας έτσι διάφορες δυσκολίες, όπως π.χ. την νομοθεσία σε σχέση με τις οικονομικές επενδύσεις των χωρών που χρησιμοποιούν  άλλες γλώσσες. Τι είναι όμως το Forex;;

Το Forex (“foreign exchange”), τυπικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος (από τους επενδυτές και από τους κερδοσκόπους).
Αν παραδείγματος χάρη,  έχουμε το δολάριο που αναμένεται να υποχωρήσει σε αξία έναντι του ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ένας επενδυτής (σε forex) θα πουλήσει σε δολάριο και θα αγοράσει σε ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι το ευρώ ενισχυθεί, τότε η αγοραστική δύναμη για την αγορά δολαρίων έχει αυξηθεί. Συμπέρασμα, ο επενδυτής μπορεί τώρα να αγοράσει περισσότερα δολάρια από ότι πριν, αποκομίζοντας έτσι κέρδος. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με τις συναλλαγές σε μετοχές.


Το FOREX έχει αρχή και τέλος ;;;


Οι Παγκόσμιες συναλλαγές  γίνονται σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικές ώρες. Λόγω ότι δεν υπάρχουν καθορισμένες ώρες συναλλαγών, η αγορά κινείται σχεδόν κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όλο το 24ωρο.


Η αγορά και η πώληση μέσω του FOREX


Αντίθετα με άλλες χρηματοοικονομικές αγορές, όπου είναι δύσκολη η πώληση, στην αγορά του forex  μπορεί να χάσετε και να κερδίσετε χρήματα οποιαδήποτε στιγμή διότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση (short) των νομισμάτων. Αν πιστεύετε ότι ένα νόμισμα θα ενισχυθεί τότε φυσικά αγοράστε το, αν πάλι πιστεύετε ότι θα υποχωρήσει, τότε  πουλήστε το. Απλό, έτσι δεν είναι;


Χαμηλό  ή όχι το κόστος των συναλλαγών;;


Στο forex δεν υπάρχει προμήθεια και δεν υπάρχουν υψηλές χρεώσεις συναλλάγματος ή άδειας χρήσης δεδομένων, το κόστος των  συναλλαγών είναι το spread που βρίσκεται ανάμεσα στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης (αυτό εμφανίζεται πάνω στην πλατφόρμα).


Αγορά και ρευστότητα


Στην αγορά του forex διακινούνται πάνω $4 τρισ. καθημερινά όπου μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων συγκεντρώνουν, σε λίγα είδη νομισμάτων, αμέτρητες συναλλαγές. Αυτομάτως αυτό σημαίνει μεγάλο άνοιγμα και εύκολη πρόσβαση στην αγορά,  σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.


Τι είναι η συναλλαγματική ισοτιμία και πως συνδέεται με το FOREX;


Γενικά συναλλαγματική ισοτιμία, είναι η τιμή ανταλλαγής δύο νομισμάτων που κινούνται στην διεθνή αγορά συναλλάγματος, με λίγα λόγια είναι η ποσότητα ενός νομίσματος, π.χ. το δολάριο που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η αγορά μονάδας ενός δεύτερου νομίσματος όπως είναι το ευρώ.
Στην αγορά συναλλάγματος δεν υπάρχει κεντρικό καταθετήριο έτσι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται από διάφορους επενδυτές και από διαφορετικές χώρες. *Στο forex η ισοτιμία ανάμεσα σε δύο νομίσματα μεταβάλλεται συνέχεια.


Αλλάζουν οι ισοτιμίες;


Μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, προϊόντα και υπηρεσίες  είναι κάποια  αντιπροσωπευτικά είδη από αυτά που διαπραγματεύονται στην ανοιχτή αγορά. Επειδή λοιπόν,  μπορεί να επέλθει είτε μία αύξηση της προσφοράς ή μείωση της ζήτησης ενός νομίσματος  αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει τη μείωση της αξίας του νομίσματος, ταυτόχρονα μπορεί μια μείωση της προσφοράς ή μια αύξηση της ζήτησης ενός νομίσματος  να προκαλέσει την άνοδο της αξίας του νομίσματος. Το πλεονέκτημα στην αγορά forex είναι ότι αγοράζεις και πουλάς οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα πάντα τη ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά.

Πώς διαβάζω την τιμή;
Όπως προαναφέραμε,  η αξία στο forex αφορά ζεύγη νομισμάτων αυτό σημαίνει ότι  συγκρίνεται ένα νόμισμα με ένα άλλο νόμισμα. Είναι όμως πολύπλοκο; Ναι αρχικά φαίνεται αλλά τελικά δεν είναι, αν υποθέσουμε ότι έχουμε  ισοτιμία EUR/USD στο 1,2603 αυτό σημαίνει ότι δείχνει την αξία ενός ευρώ (EUR) σε δολάρια ΗΠΑ (USD).

Μόχλευση
Οι επενδυτές του ξένου συναλλάγματος (αγορά Forex) πραγματοποιούν  συναλλαγή μιας σύμβασης με αντικείμενο τους τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών πιθανών να είναι πολύ μικρές και οι επενδυτές για να αυξήσουν τα κέρδη τους χρησιμοποιούν τη μόχλευση. Λόγω της μεγάλης ρευστότητας  (αγορά forex), υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήθούν συναλλαγές με σημαντική μόχλευση. Η μόχλευση, μπορεί να αυξήσει σημαντικά και τα κέρδη και τις ζημιές σας.

Συναλλαγές με μόχλευση;
Αυτές βασίζονται σε μια αναλογία  κάθε δολαρίου στον λογαριασμό που έχετε. Τα χρήματα που χρησιμοποιείτε στη συναλλαγή αποτελούν τα χρήματα που θέτετε σε κίνδυνο. Τα χρήματα αυτά ονομάζονται “margin” δηλαδή "περιθώριο" . Μπορούμε να δούμε το εξής παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι επενδύετε $100 και χρησιμοποιείτε δείκτη μόχλευσης 1:200, τότε έχετε $200 για τη συναλλαγή σας για κάθε $1 της επένδυσής σας.

Βασικές έννοιες,  PIP και LOT;


Η τιμολόγηση pip είναι ένας τρόπος δέσμευσης του easy-forex  όπου  παρέχει καλύτερα και πιο σταθερά spread. Το pip  είναι μια νέα λειτουργία τιμολόγησης  και είναι η μονάδα που μετρά το κέρδος ή την απώλεια σε μια ισοτιμία. Τα περισσότερα νομισματικά ζεύγη,  δίδονται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία (εκτός του ζεύγους γεν). Το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι αυτό που παρατηρούμε για να μετρήσουμε τα “pips”. Κάθε ψηφίο που κινείται στην ισοτιμία αποτελεί το 1 pip της κίνησης.
Ας δούμε το παράδειγμα ώστε να καταλάβουμε την λειτουργία pip. Ας υποθέσουμε ότι  η ισοτιμία EUR/USD αυξάνεται από το 1,2682 στο 1,2699, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 17pips.
Το Lot είναι ένας όρος συναλλαγών και είνει το μικρότερο διαθέσιμο μέγεθος συναλλαγής. Ο συνήθεις τρόπος να πραγματοποιηθούν συναλλαγές σε ζεύγη νομισμάτων, είναι σε βασικά lots (1.000.000), που σημαίνει ότι κάποιος αγοράζει 1.000.000 του νομίσματος βάσης ενώ πουλάει τον ίδιο αριθμό μονάδων του αντίπαλου νομίσματος. Υπάρχει το mini lot που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι  100.000 και το  micro lot 10.000. Εννοείται ότι αν είστε κάτοχος λογαριασμού τότε μπορείτε να τοποθετήσετε συναλλαγές οποιοδήποτε μεγέθους αρκεί να είναι πολλαπλάσια των 1.000.000 μονάδων.

 Για να καταλάβετε πως λειτουργεί το FOREX παρακολουθείστε το παρακάτω βίντεο:


Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι ψευτο Greek σελέμπριτι του πολιτικού συστήματος

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοΐδου


Ο παρά φύση βιασμός της ελληνικής κοινωνίας είναι πλέον δεδομένος είτε πριν από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης είτε και κατά την διάρκεια αυτής. Οι μεταμορφώσεις του γνωστού για όλους μας δημοκρατικού πολιτεύματος έχουν κάνει τον Έλληνα πολίτη να πιστεύει οτι επιλέγει ο ίδιος τα πολιτικά πρόσωπα που θέλει για να τον αντιπροσωπεύσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απλά δεν έχουμε καταλάβει, ότι διανύουμε τα χρόνια που τον πολιτικό τον καλύπτει ο μανδύας του ψευτο γκρικ σελεμπριτι! Με όλη την έξαρση της υποκρισίας και τα δηθεν που τολμούν να εκφράζουν στα ΜΜΕ και κοινωνικής δικτύωσης, με ακραία παραδείγματα δηλώσεων οι Πολάκηδες και Γιακουμάτοι, για την κατάσταση των Ελλήνων πολιτών, υποδύοντας τους αρρενωπούς οικογενειάρχες στους ψευτοπολιτικούς υψηλούς κύκλους των Αθηνών.

"Mαύρα κοράκια με νύχια γαμψά"

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοϊδου'Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά πέσανε πάνω στην εργατιά. Άγρια κράζουν για αίμα διψούν, τον Δημητρόφ στην κρεμάλα να δουν.''
Και εκεί που η Ελληνική Οικονομία ανέβαζε τις μετοχές τις στην παγκόσμια αγορά, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης έδειχναν τα νύχια τους στις ελληνικές τράπεζες…. Είναι τελικά αυτοί που κινούν ένα νέο οικονομικό οργανωμένο έγκλημα με ξύλινες ψυχές έναντι των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων;; Παραδομένες σε έναν κόσμο υλιστικό και ουτοπικό, αφήνονται στα χέρια των ξένων δυνάμεων λες κι αυτές είναι εγγενή φυτά, αδύναμες να αμφισβητήσουν και να απαιτήσουν την επάνοδο τους στην παγκόσμια αγορά.

Χώρα με βλέμμα μαρμαρωμένου βασιλιά αιώνια χαμένη στη δίνη της απληστίας

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοΐδου
 Και φαίνεται να στέκει εκεί μαρμαρωμένη, αιώνια βυθισμένη στο σκότος των άπληστων πολιτικών της, ενώ αυτές τις ημέρες δίνουν και παίρνουν οι κόντρες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για ποια ανύπαρκτη κυβέρνηση αλλά πιο διφορούμενη αντιπολίτευση γίνεται λόγος(;). Ίσως από τα πιο δύσκολα χρόνια που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, οι βουλευτές ντύνονται ηθοποιοί, τα σκηνικά άλλοτε μουντά άλλοτε μαύρα και ραγισμένα, και τα ρούχα των ηθοποιών μέσα στην χλιδή και στο στρας λαμπυρίζουν και προκαλούν την άλλοτε "αποκοιμισμένη" κοινωνία μας.