Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Παράγωγα - "Κέρδος ή Κίνδυνος; ''


Από τη Κατερίνα Παπαφωτίκα
    Βρισκόμενοι  μέσα στο μάτι του κυκλώνα της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και έγινε αισθητή σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαικό επίπεδο,ακόμα και σήμερα ψάχνουμε να βρούμε τα ακριβή  αίτια που μας οδήγησαν εδώ.....Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει τυχαία...Η οικονομική ζημία που σημειώθηκε στις αγορές αλλά και η  αντιμετώπιση της ήταν και είναι μια επίπονη διαδικασία τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τους  λαούς...
     Αρχικά όμως ας υπενθυμήσουμε σε όλους τους φίλους  αναγνώστες  ποια είναι η έννοια των παραγώγων χρηματοοικονομικών προιόντων.Έτσι λοιπόν ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα ορίζονται τα προιόντα εκείνα,των οποίων η τιμή αποτελεί συνάρτηση κάποιων υποκείμενων προιόντων.Για το λόγο αυτό,αναφέρονται σε μετοχές, δείκτες, ομόλογα, συνάλλαγμα κ.α. Τα γνωστότερα είναι :
Ø  Τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards)
Ø  Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures)
Ø  Τα Δικαιώματα προαίρεσης (options)
Ø  Συμφωνίες ανταλλαγής (swaps)  
      Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι μία από τις βασικές αιτίες που επιτάχυνε την οικονομική κρίση, ήταν η χρήση παραγώγων σε πολύ μεγάλο βαθμό με βασικό κανόνα τη κερδοσκοπία, χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο και σε πολλές περιπτώσεις  χωρίς και την απαιτούμενη κατάρτηση απ’τη πλευρά των επενδυτών.Απ’την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τη χρήση των παραγώγων.σ’αυτό το σημείο, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αρχικός λόγος της δημιουργίας και χρήσης των παραγώγων,ήταν η αντιστάθμιση του κινδύνου και πιο συγκεκριμένα του επιτοκιακού.
     Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι και αυτό γιατί τα παράγωγα ως  εργαλεία είναι χρήσιμα με τη προυπόθεση όμως ότι θα χρησιμοποιηθούν ορθολογικά....Αν όχι, τότε σίγουρα τα αποτελέσματα που θα έχουμε σε επίπεδο οικονομίας, θα είναι ιδιαιτέρως αρνητικά....Κάτι τέτοιο βέβαια σημειώνεται πάντα όταν το μέτρο και ο έλεγχος χάνεται....
     Η συμβουλή μας λοιπόν σε κάθε επενδυτή που ενδιαφέρεται σοβαρά ως προς τα παράγωγα αλλά και όλα τα επενδυτικά προιόντα γενικότερα,θα ήταν να στρέφεται σε οργανωμένες αγορές, να γνωρίζει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του προιόντος πριν την επένδυση,να έχει υπολογίσει εκ των προτέρων το κέρδος ή τη ζημία που μπορεί να του αποφέρουν και κυρίως για την όποια επένδυση να έχει εξασφαλίσει το κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για την επένδυση χωρίς όμως να «πειράξει» το κεφάλαιο που απευθύνεται στο κομμάτι της κάλυψης των αναγκών του.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΠΑΠΑΦΩΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου