Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Raroc - Risk Adjusted Return On Capital


Η μεθοδολογία RAROC  αναπτύχθηκε περίπου στα τέλη της δεκαετίας του ’70 στη Bankers Trust. Έως σήμερα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανέπτυξαν δικές τους μεθοδολογίες RAROC ή παρόμοιες μεθοδολογίες. Είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης επιτρέποντας τη Διοίκηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αξιολογήσει τον συνδυασμό κίνδυνο με απόδοση (ο κίνδυνος και η απόδοση παραμένουν συνδεδεμένα), να βελτιώσει τις στρατηγικές της σε σχέση με τον κίνδυνο, να μετρήσουν τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου, να διασφαλίσει όλες εκείνες τις δραστηριότητες της τράπεζας με τον ίδιο τρόπο μεθοδολογίας ανεξαρτήτου χρόνου και τόπου του πιστωτικού ιδρύματος αλλά και να προσδιορίσει hurdle rates σε όλο το πιστωτικό ίδρυμα.
          Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανομή του κεφαλαίου στα διάφορα τμήματα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, αναλόγως πάντα τον κινδύνου. Επίσης η τράπεζα μπορεί να προσδιορίσει το ποσό του κεφαλαίου που χρειάζεται και να το διαθέσει στα διάφορα τμήματα της.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε οι τράπεζες είτε οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία RAROC είναι αναμφισβήτητη η σημαντική συμβολή της στην αναγνώριση των ανταγωνιστικών της σημείων  αλλά και ο τελικός στόχος, η αύξηση της αξίας των μετοχών.
Αναφορικά ορισμένα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία RAROC[1]:
1.      Bank of America
2.      First Union
3.      Deutsche Bank
4.      Tokai Bank
5.      Bank of Montreal


Για να υπολογίσουμε τον δείκτη RAROC χρησιμοποιούμε τον τύπο :RAROC =   Καθαρό εισόδημα-Αναμενόμενες απώλειες / Κεφάλαια σε ΚίνδυνοRAROC = Net Re Venue-Expected Losses / Risk of Economic Capital[1] www.erisk.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου